Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hunsert
23:24
hunsert
23:13
Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
hunsert
23:13
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
hunsert
23:13
3695 d193
Reposted fromdelain delain viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
hunsert
23:13
6649 0cdd 390
Reposted fromdippi dippi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
hunsert
23:13
hunsert
23:13
hunsert
23:13
3602 ec38 390
hunsert
23:13
George Chuang
hunsert
23:12
4195 7843 390
hunsert
23:12
3854 cfbf 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
hunsert
23:12
6747 542c 390
hunsert
23:12
6673 bd07 390
hunsert
23:11
23:11
9905 e90b 390
hunsert
23:10
1158 7402 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viatupfen tupfen
hunsert
23:08
hunsert
23:08
hunsert
23:08
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
hunsert
23:08
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...