Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2016

hunsert
16:53
6599 5d29 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
hunsert
16:52
6657 957e 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
hunsert
16:52
hunsert
16:52
Jeśli masz być, to będziesz. Mimo wszystko wierzę w Ciebie, wierzę że kiedyś pobiegniesz. Poczekam tyle ile trzeba, dwa tygodnie, kilka lat, całe życie. Tylko się nie spóźnij.
Reposted fromchocoway chocoway viadualistycznie dualistycznie
hunsert
16:52
0159 d58a 390
hunsert
16:52
"Kiedy mówię, że jesteś moim światem, nie kłamię. Poza tobą istnieje tylko chaos, bezmiar pustki. Poplątane horyzonty. Ludzie bez znaczenia, słowa bez treści, szum przypadkowej nierzeczywistości. To mnie nie interesuje".
— Piotr Adamczyk
Reposted fromkotowate kotowate viadualistycznie dualistycznie
hunsert
16:52
5975 7f36 390
Reposted fromwieczerza wieczerza viadualistycznie dualistycznie
hunsert
16:51
3442 60fe 390
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viamisza misza
hunsert
16:51
6698 adb3 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisza misza
hunsert
16:50
8169 f3fa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
hunsert
16:50
3262 8ed5 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabrzask brzask
hunsert
16:50
hunsert
16:49
hunsert
16:49
5179 f19d 390
Reposted fromdisheveled disheveled viamisza misza
hunsert
16:49
0159 c82f 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamisza misza

June 03 2016

hunsert
19:24
Kumplostwo jest wtedy, kiedy możesz zabrać swoją dziewczynę na mecz, a po meczu zobaczyć z nią Iron Mana. Kiedy rozumie, co to znaczy, że wychodzisz dzisiaj z kumplami, a jak zadzwonisz w środku nocy pijany, to poda Ci numer na najtańszą taksówkę, zamiast drzeć się w słuchawkę, że palancie, od dzisiaj szlaban na seks. Kumplostwo jest też wtedy, kiedy Twój facet nie przewraca oczami na kolejną historię o kretynce Baśce, pomoże Ci czasem wybrać tę nieszczęsną sukienkę i – gdy spalisz kolację – przypomni Ci, że nie tylko od gotowania macie w kuchni ten pie***ony blat.
— Anna Przybylska
hunsert
19:23

May 10 2016

hunsert
22:19
0616 ed78 390
Reposted fromdamianova damianova viamisiaczek95 misiaczek95
hunsert
22:18
8660 c7e9 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
hunsert
22:18
5504 7d20 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaTheWhiteKnight TheWhiteKnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl